Μελέτες

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερομηνία: 01/09/2003Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ