Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/11754/2003

Ημερομηνία: 17 10 2003 ΦΕΚ: 1536/Β/2003Περιγραφή: Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων