Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/185/2004

Ημερομηνία: 20 01 2004 ΦΕΚ: 69/Β/2004Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ/7429/16.7.03 (Φ.Ε.Κ. 1123/Β/8.8.03) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και […]