Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 11280/2006

Ημερομηνία: 02 10 2006 ΦΕΚ: 1444/Β/2006Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23908/1.2.1991 Κ.Υ.Α. που αφορά τον καθορισμό προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία συνεδριακών […]