Αποφάσεις

Υ.Α. 13635/2006

Ημερομηνία: 17 11 2006 ΦΕΚ: 1684/Β/2006Περιγραφή: Συμπλήρωση του π.δ. 337/2000 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/28.12.2000) περί κατάταξης των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε […]