Αποφάσεις

Υ.Α. 12403/25.07.07

Ημερομηνία: 25 07 2007 ΦΕΚ: 1441 B΄Περιγραφή: τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/2002) «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και […]