Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 12061/2007

Ημερομηνία: 03 08 2007 ΦΕΚ: 1393/Β/2007Περιγραφή: Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν.3299/2004