Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 22212/2008

Ημερομηνία: 14 02 2008 ΦΕΚ: 2267/Β/2008Περιγραφή: Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης […]