Αποφάσεις

Υ.Α. 16820/11.08.08

Ημερομηνία: 11 08 2008 ΦΕΚ: 1726 Β΄Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13635/3-17.11.06 του Υπουργού Τουριατικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1684 Β) περί τροποποίησης των […]