Αποφάσεις

Υ.Α. 9833/26.05.2009

Ημερομηνία: 26 05 2009 ΦΕΚ: 1055 Β΄Περιγραφή: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού […]