4 Ιουνίου 2009

Υ.Α. 24208/4.6.2009

Ημερομηνία: 04 06 2009 ΦΕΚ: 1138 Β΄Περιγραφή: Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

Υ.Α. 24208/4.6.2009

Ημερομηνία: 04 06 2009 ΦΕΚ: 1138 ΒΠεριγραφή: Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού

Scroll to Top