Αποφάσεις

Υ.Α. 15291/27.08.09

Ημερομηνία: 27 08 2009 ΦΕΚ: 1842 B΄Περιγραφή: τροποποίηση του Π.Δ. 43/2002 «Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές […]