Κ.Υ.Α. 16793/23-9-2009

Ημερομηνία: 23 09 2009 ΦΕΚ: 2086 Β΄Περιγραφή: Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004