29 Δεκεμβρίου 2010

Κ.Υ.Α. 165255/ΙΑ/29-12-2010

Ημερομηνία: 29 12 2010 ΦΕΚ: 2157 Β΄Περιγραφή: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010

Κ.Υ.Α. 16597/29.12.2010

Ημερομηνία: 29 12 2010 ΦΕΚ: ΦΕΚ 2156 Β’Περιγραφή: Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό

Κ.Υ.Α. 16598/2010/29.12.2010

Ημερομηνία: 29 12 2010 ΦΕΚ: 2189 ΒΠεριγραφή: Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε., άνευ οδηγού

Scroll to Top