Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 2874/21.02.2011

Ημερομηνία: 21 02 2011 ΦΕΚ: 421 ΒΠεριγραφή: Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. […]