20 Μαΐου 2011

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280/20.05.2011

Ημερομηνία: 20 05 2011 ΦΕΚ: 1301 Β΄Περιγραφή: Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σεεπιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) χωρίςοδηγό, στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.)

Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282/20.05.11

Ημερομηνία: 20 05 2011 ΦΕΚ: 1301 Β΄Περιγραφή: Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Scroll to Top