Αποφάσεις

Υ.Α. 8928/15.6.2012

Ημερομηνία: 15 06 2012 ΦΕΚ: 1909 Β΄Περιγραφή: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, […]