Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 16446/23.11.2012

Ημερομηνία: 23 11 2012 ΦΕΚ: 3109 Β΄Περιγραφή: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού.