Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 17047/4.12.2012

Ημερομηνία: 04 12 2012 ΦΕΚ: 3437 Β΄Περιγραφή: Ένταξη στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. της διαδικασίας προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών.