Υ.Α. 17591/12.12.2012

Ημερομηνία: 12 12 2012 ΦΕΚ: 3356 Β΄Περιγραφή: Καθορισμός ύψους της εγγυητικής επιστολής για τα τουριστικά γραφεία που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.