Αποφάσεις

Κ.Υ.Α. 18062/20.12.2012

Ημερομηνία: 20 12 2012 ΦΕΚ: 3401 Β΄Περιγραφή: Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 […]