Αποφάσεις

Υ.Α. 18401/31-12-2012

Ημερομηνία: 31 12 2012 ΦΕΚ: 3445 Β΄Περιγραφή: Παράταση των προθεσμιών για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων και […]