Αποφάσεις

Υ.Α. 1420/29.1.2013

Ημερομηνία: 29 01 2013 ΦΕΚ: 137 Β΄Περιγραφή: Προσδιορισμός των οργανικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Οργανισμό […]