Υ.Α. 17955/05.08.2013

Ημερομηνία: 05 08 2013 ΦΕΚ: 2061 Β’Περιγραφή: Τροποποίηση του π.δ. 43/2002 “Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες σε σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών” (Φ.Ε.Κ. 43 Α΄), όπως ισχύει.