Ανακοινώσεις

ΝΟΜΟΣ 4179/2013 (ΦΕΚ Α’ 175)

ΠεριγραφήΑπλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελ−ληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. Καρεβάστε το κείμενο […]