14129 για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις

Ημερομηνία: 14 07 2015 ΦΕΚ: 1476Περιγραφή: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.  (ΦΕΚ 1476 )Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής − Ορισμοί 1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις − Camping). 2. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις είναι υπαίθρια …

14129 για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις Διαβάστε Περισσότερα »