Αποφάσεις

14129 για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις

Ημερομηνία: 14 07 2015 ΦΕΚ: 1476Περιγραφή: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.  (ΦΕΚ 1476 )Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής − Ορισμοί […]