Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού

Περιγραφήπροσκληση στελεχωσης ΕΔΕΤΤ 2017 aitisi_cv_odigies_simplirosis