Ανακοινώσεις

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Τουρισμού

Περιγραφή Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μετάταξη μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του […]