[20/10/2017 12:00:00 πμ]

Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία Διεύθυνση (Υπουργείου): Διεύθυνση ΕκπαίδευσηςΚατηγορία: ΠροσλήψειςΠεριγραφή – Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018  – Έντυπο αίτησης – Υπεύθυνη δήλωση ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ Παραλαβή αιτήσεων: από 21/10/2017 έως και 27/10/2017 ΑΣΤΕ …

[20/10/2017 12:00:00 πμ] Διαβάστε Περισσότερα »