Ανακοινώσεις

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού.

Περιγραφή Αναρτάται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα […]