Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2018 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ

Περιγραφή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2018 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ  – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΕΚ – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2018-ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ  Η λήξη της …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2018 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ Διαβάστε Περισσότερα »