Ενημερωτικά Δελτία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Περιγραφή Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2017 του Ειδ. Φορέα 45-110 βάσει του αρ.15 του ν.4305/2014  (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)Για το PDF αρχείο ΕΔΩΓια τον […]