Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

[15/5/2018 12:00:00 πμ]

Ανακοινωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου […]