Ανακοινώσεις

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019

Περιγραφή – Απόφαση επικύρωσης  – Επιτυχόντες ΠΕ                – Επιλαχόντες ΠΕ – Επιτυχόντες ΔΕ        […]