Ημέρα: 1 Ιουλίου 2019

3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας για το Έργο In-MedTour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας

Η 3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας του Έργου In-MedTour – “Innovative Medical Tourism Strategy”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους 897.703,80€, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2019 στην Πάτρα (Συνεργατικός χώρος POS4WORK). Η συνάντηση διοργανώνεται από το Υπουργείο Τουρισμού (Εταίρος 2). Οι υπόλοιποι Εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι ο …

3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας για το Έργο In-MedTour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας Διαβάστε Περισσότερα »

Προκήρυξη για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020

Περιγραφή Προκήρυξη για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απευθείας στις εκπαιδευτικές μονάδες είναι από την Δευτέρα 26.8.2019 έως και την Παρασκευή 13.09.2019, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες.

3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας για το Έργο In-MedTour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας

Περιγραφή Η 3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας του Έργου In-MedTour – “Innovative Medical Tourism Strategy”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους 897.703,80€, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2019 στην Πάτρα (Συνεργατικός χώρος POS4WORK). Η συνάντηση διοργανώνεται από το Υπουργείο Τουρισμού (Εταίρος 2). Οι υπόλοιποι Εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι …

3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας για το Έργο In-MedTour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top