3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας για το Έργο In-MedTour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας

Η 3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας του Έργου In-MedTour – “Innovative Medical Tourism Strategy”, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό ύψους 897.703,80€, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2019 στην Πάτρα (Συνεργατικός χώρος POS4WORK). Η συνάντηση διοργανώνεται από το Υπουργείο Τουρισμού (Εταίρος 2). Οι υπόλοιποι Εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι ο …

3η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας για το Έργο In-MedTour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας Διαβάστε Περισσότερα »