Δελτία Τύπου

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Περιγραφή Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, αντικείμενο της […]