ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1Α/2019

Περιγραφή ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1Α/2019 -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ 17/01/2020-27/01/2020.