Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ που αφορούν στην  πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας σύμφωνα με την […]