ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Περιγραφή Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2017 του Ειδ. Φορέα 45-110 βάσει του αρ.15 του ν.4305/2014  (ΜΑΙΟΣ)Για το PDF αρχείο ΕΔΩΓια τον σχετικό Πίνακα : ΕΔΩ