Ενημερωτικά Δελτία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Δημοσίευση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Οκτώβριο 2020