Δελτία Τύπου

Αλλαγές στις προϋποθέσεις εισόδου ξένων τουριστών στην Ελλάδα- KYA

Δύο σημαντικές τροποποιήσεις στη διαδικασία υγειονομικού ελέγχου των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα μας αποφάσισε η Ελληνική Κυβέρνηση: 1) Αναγνώριση των […]