Ημέρα: 13 Ιουλίου 2021

Συγκρότηση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης για τον Καταδυτικό Τουρισμό, με απόφαση της αρμόδιας Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, συγκροτείται  Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού –ορίστηκαν και τα μέλη του- με αρμοδιότητες την μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων και τάσεων που παρατηρούνται σχετικά με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης ειδικής μορφής τουρισμού. Το Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. …

Συγκρότηση Συμβουλίου Καταδυτικού Τουρισμού Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top