19 Απριλίου 2022

Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων» για την Υλοποίηση της Πράξης «Empower Mediterranean for Smart Tourism», με ακρωνύμιο «SMARTMED».

Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου «Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων» για την υλοποίηση της Πράξης: «Empower Mediterranean for Smart Tourism», με ακρωνύμιο «SMARTMED» …

Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για ανάδειξη αναδόχου του έργου «Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων» για την Υλοποίηση της Πράξης «Empower Mediterranean for Smart Tourism», με ακρωνύμιο «SMARTMED». Διαβάστε Περισσότερα »

Ο Τουρισμός στην Αθήνα επιστρέφει ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

“Η Αθήνα η οποία δοκιμάστηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και μέσα σε ένα ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον, δείχνει τη δυναμική της και μια βόλτα στο κέντρο στο εμπορικό τρίγωνο αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι οι επισκέπτες επέστρεψαν” είπε στον RealFm 97,8 και στους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικολάου και Κάτια Μακρή, ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικιλιας, επισημαίνοντας …

Ο Τουρισμός στην Αθήνα επιστρέφει ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top