Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2022-2023.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον ειδικό σύνδεσμο από 22.8.2022 έως και 11.9.2022. (ο σύνδεσμος θα ενεργοποιηθεί στις 22.8.2022). Προκήρυξη