Έρευνα για το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού: Έκθεση αποτελεσμάτων (Νοέμβριος 2021-Μάιος 2022)

Η Διεύθυνση Έρευνας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησαν πρωτογενή έρευνα για το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού.   Βασικό στόχο της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των απόψεων των εταίρων αναφορικά με τα οφέλη, τις δυσχέρειες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την υιοθέτηση του Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού. Παράλληλα, η έρευνα αποσκοπεί …

Έρευνα για το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού: Έκθεση αποτελεσμάτων (Νοέμβριος 2021-Μάιος 2022) Διαβάστε Περισσότερα »