26 Ιουλίου 2023

Έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις: Έκθεση αποτελεσμάτων (Αύγουστος-Νοέμβριος 2020) # Research on the digital skills of the tourism workforce in Greece: Report (August-November 2020). 

Η Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε πρωτογενή έρευνα αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Βασικό στόχο της έρευνας αποτελεί η καταγραφή των απόψεων των εταίρων σχετικά με την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εργασία στον τομέα του τουρισμού, τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τις …

Έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις: Έκθεση αποτελεσμάτων (Αύγουστος-Νοέμβριος 2020) # Research on the digital skills of the tourism workforce in Greece: Report (August-November 2020).  Διαβάστε Περισσότερα »

Ιατρικός τουρισμός: Επισκόπηση διεθνών τάσεων. Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

H Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε δευτερογενή έρευνα με επισκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας για τον Ιατρικό Τουρισμό. Βασικό στόχο της έρευνας αποτελεί η σκιαγράφηση της αναπτυξιακής πορείας του Ιατρικού Τουρισμού σε διεθνές, ευρωπαϊκό  και εθνικό επίπεδο. Αναλυτικότερα, αναδεικνύεται το γενικότερο οικοσύστημα  του Ιατρικού Τουρισμού, τα οφέλη και οι αιτίες ανάπτυξής του, τα βασικά μεγέθη …

Ιατρικός τουρισμός: Επισκόπηση διεθνών τάσεων. Στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διαβάστε Περισσότερα »

Έρευνα για τον ορεινό τουρισμό: προκλήσεις και προοπτικές

Η Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού πραγματοποίησε δευτερογενή έρευνα με επισκόπηση της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας για τον ορεινό τουρισμό. Σε αυτήν αποτυπώνονται τα εξής: Αποτελεί το πρώτο στάδιο ευρύτερης έρευνας για τον ορεινό τουρισμό, με βασικό στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της εν λόγω ειδικής μορφής. Η μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του …

Έρευνα για τον ορεινό τουρισμό: προκλήσεις και προοπτικές Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top