Ανακοινώσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ 2023 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 1045 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.15 ΤΟΥ Ν. 4305 2014 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)