Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Τροποποίηση Προκήρυξης του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες»