Αποφάσεις

Υ.Α. 522808/10.04.1995

Ημερομηνία: 10 04 1995 ΦΕΚ: 331 ΒΠεριγραφή: Διαδικασίες έκδοσης χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας στους ξενωνες νεότητας

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. 23908/1991

Ημερομηνία: 09 04 1991 ΦΕΚ: 208/Β/1991Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία συνεδριακών κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.1892/90

Περισσότερα »

Υ.Α. 543606/1980

Ημερομηνία: 01 01 0001 ΦΕΚ: 1298/Β/1980Περιγραφή: Καθορισμός των όρων κυκλοφορίας των Δ.Χ. Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Περισσότερα »

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top