Αποφάσεις

Υ.Α. Τ/6888/2003

Ημερομηνία: 11 07 2003 ΦΕΚ: 959/Β/2003Περιγραφή: Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων

Περισσότερα »

Υ.Α. Τ/6736/1.07.2003

Ημερομηνία: 01 07 2003 ΦΕΚ: 929 Β’Περιγραφή: Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, όπως ισχύει: σε αυτόν ορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καζίνο,

Περισσότερα »

Υ.Α. Τ/10004/2002

Ημερομηνία: 16 10 2002 ΦΕΚ: 1339/Β/2002Περιγραφή: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων

Περισσότερα »

Υ.Α. Τ/2738/2001

Ημερομηνία: 09 05 2001 ΦΕΚ: 530/Β/2001Περιγραφή: Συμπλήρωση της Τ/4486/3.12.1999 (Φ.Ε.Κ. 2202/Β/22.12.99) Υ.Α. σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων

Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. Α-48191/3257/2000

Ημερομηνία: 21 08 2000 ΦΕΚ: 1026/Β/2000Περιγραφή: Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη

Περισσότερα »

Υ.Α. Τ/4486/1999

Ημερομηνία: 22 12 1999 ΦΕΚ: 2202/Β/1999Περιγραφή: Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων

Περισσότερα »

Υ.Α. 533190/1996

Ημερομηνία: 20 09 1996 ΦΕΚ: 900/Β/1996Περιγραφή: Προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ

Περισσότερα »

Απόφαση 522883/1995 Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.

Ημερομηνία: 23 05 1995 ΦΕΚ: 454/Β/1995Περιγραφή: Εννοιολογικός προσδιορισμός και καθορισμός διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις προώθησης ή/ και πραγματοποίησης πωλήσεων δικαιωμάτων χρονομεριστικής

Περισσότερα »

Υ.Α. 522808/10.04.1995

Ημερομηνία: 10 04 1995 ΦΕΚ: 331 ΒΠεριγραφή: Διαδικασίες έκδοσης χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας στους ξενωνες νεότητας

Περισσότερα »

Πολυμέσα - Προωθητικές Ενέργειες

Πρόσφατα άρθρα

Ημερολόγιο

Scroll to Top